Panda Chinese

1. หลักการปฏิบัติงาน

เว็บไซต์ pandachinese.online (ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า PandaChinese)
ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อรองรับลูกค้าที่อยากกเรียนรู้ภาษาจีนทางออนไลน์

2. ข้อกำหนดทั่วไป

2.1   หลักสูตรการฝึกอบรมภาษาจีนออนไลน์: การรวบรวมการบรรยายแบบมัลติมีเดียจะอยู่ภายใต้หัวข้อที่แน่นอน

2.2   ราคาขาย: จำนวนเงินที่ลูกค้าจะต้องจ่ายเงินเพื่อซื้อสิทธิในการเข้าถึง 
หลักสูตรการเรียนรู้ออนไลน์ที่จัดขึ้นโดย PandaChinese ราคาขายที่เผยแพร่ในเว็บไซต์ของ PandaChinese ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
ลูกค้ายินดีที่จ่ายเงินเป็นรายเดือน หรือตามราคาหรือเงื่อนไขที่ PandaChinese

2.3 ครู / ผู้เชี่ยวชาญ / มืออาชีพ จะต้องทำงานร่วมกับ PandaChinese
เพื่อพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้ให้มีเนื้อหาที่มีคุณภาพ การบรรยายมัลติมีเดียจะได้รับการบันทึกภาพ,
แก้ไขภาพและผ่านขั้นตอนหลังการผลิตอย่างเป็นมืออาชีพ

3. ขั้นตอนการทำธุรกรรม

3.1   ขั้นตอนการซื้อ
เมื่อต้องการซื้อสินค้าบน PandaChinese ลูกค้าควรดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้:

3.2   ขั้นตอนการยืนยัน / ยกเลิกคำสั่งซื้อ
หากลูกค้าพบว่าการเรียนการสอนไม่ได้ผลตามที่คาดหวัง ขอคำปรึกษาเพิ่มเติมในการเปลี่ยนหลักสูตรอื่นได้

3.3   ขั้นตอนการช่วยเหลือ / การรับประกัน
หากลูกค้ามีปัญหาทางเทคนิคใด ๆ โปรดติดต่อ PandaChinese
ภายในเวลาทำการเพื่อรับการช่วยเหลือในทันที
การบริการช่วยเหลือจะประกอบไปด้วย:

4. ขั้นตอนการชำระเงิน
5. การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า

5.1   การเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

5.2   การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
ตามคำขอให้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลนั้น PandaChinese
มีความประสงค์จะให้การดูแลให้ได้มากที่สุดแก่ลูกค้า PandaChinese
เคารพความเป็นส่วนตัวและจะไม่ขาย ให้เช่าหรือแลกเปลี่ยนชื่อ
รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้ากับองค์กรอื่น ๆ ที่นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในข้อนี้
ข้อมูลที่เก็บรวบรวมผ่านเวบไซต์จะช่วย PandaChinese ได้ในกรณีดังต่อไปนี้:

เราจะใช้ความรับผิดชอบของเราในการปกป้องความเป็นส่วนตัวและความลับของข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าอย่างจริงจัง
เรามีมาตรการคุ้มครองข้อมูลตามมาตรฐานอุตสาหกรรมในการรักษาความลับของข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้ให้ไว้โดยลูกค้าเสมอ รวมทั้งในระหว่างการส่งและรับข้อมูลด้วย

5.3   การแบ่งปันข้อมูล
PandaChinese อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าในกรณีที่มีการร้องขอโดยทนายความและหน่วยงานราชการ
PandaChinese จะต้องแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า
ในกรณีที่เป็นสิ่งจำเป็นต่อการปกป้องสิทธิของลูกค้าเพื่อให้มั่นใจในความปลอดภัยของลูกค้าหรือคนอื่น ๆ
เพื่อตรวจสอบการฉ้อฉล
คุกกี้เป็นไฟล์ข้อความขนาดเล็ก (โดยทั่วไปสร้างขึ้นจากตัวอักษรและตัวเลข)
ที่วางอยู่ในหน่วยความจำของเบราว์เซอร์หรืออุปกรณ์ของคุณเมื่อคุณเยี่ยมชมเว็บไซต์หรือดูข้อความ
เราและพันธมิตรใช้คุกกี้เพื่อจดจำข้อมูลของลูกค้าเมื่อคุณเข้าถึงเว็บไซต์
เราใช้คุกกี้เพื่อบันทึก ID การเข้าสู่ระบบของคุณด้วย
เพื่อช่วยให้คุณสะดวกสบายมากขึ้นในระหว่างขั้นตอนการเข้าสู่ระบบของเว็บไซต์
เบราว์เซอร์ส่วนมากจะอนุญาตให้ผู้ใช้สามารถปรับแต่งการป้องกันจากการบันทึกของคุกกี้ในคอมพิวเตอร์ได้
แต่ก็จะทำให้สูญเสียผลประโยชน์จำนวนมากจาก PandaChinese
เราใช้บริการของบุคคลที่สามในการกำกับดูแลผลประโยชน์ของบริษัท
สำหรับการทำตามพฤติกรรมของลูกค้าในการเข้าถึงเว็บของเรา อย่างไรก็ตาม
เราไม่มีสิทธิที่จะมีส่วนร่วมในคุกกี้หรือปรับคุกกี้ของพวกเขา
ข้อมูลที่เรารวบรวมจากบุคคลที่สามจะเป็นแบบไม่ระบุชื่อทั้งหมดและจะถูกใช้ในการปรับปรุงการให้บริการและประสิทธิภาพด้านการตลาด
เช่นเดียวกับเว็บไซต์อื่นๆ เราจะสังเคราะห์ข้อมูลโดยอัตโนมัติและเก็บไว้ในแฟ้มเก็บประวัติถาวร
ข้อมูลรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงที่อยู่อินเทอร์เน็ต เบราว์เซอร์ ภาษา ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต
ประวัติศาสตร์การเข้าถึง ระบบผู้ปฏิบัติการ วันที่และข้อมูลอื่นๆ
เราใช้ข้อมูลนี้เพื่อหาและวิเคราะห์แนวโน้มในการจัดการเว็บไซต์ของเราและการวิจัยพฤติกรรมของลูกค้าเพื่อ
เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้

5.4   เปลี่ยนแปลงหรือลบข้อมูลส่วนบุคคล
หากข้อมูลส่วนบุคคลของคุณมีการเปลี่ยนแปลงหรือคุณไม่ได้ใช้บริการ PandaChinese คุณอาจแก้ไขเปลี่ยนแปลง เพิ่มหรือลบข้อมูลส่วนบุคคลได้

5.5   การติดต่อกับหน่วยรวบรวมและจัดการข้อมูลส่วนบุคคล
หากคุณมีข้อสงสัยใดๆ ในระบบนโยบายหรือข้อสงสัยใดๆ เกี่ยวกับ PandaChinese
โปรดติดต่อเราภายใต้ข้อมูลต่อไปนี้สำหรับการช่วยเหลือในทันที
Line: @pandachinese บางหัวข้อในนโยบายการรักษาความลับของ PandaChinese อาจมีการเปลี่ยนแปลง
ถ้าเราตัดสินใจที่จะเปลี่ยนวิธีการการเก็บรวบรวม ใช้หรือแบ่งปันข้อมูล
เราจะทำเป็นธุรกิจขั้นตอนในการแจ้งให้สมาชิกทราบผ่านทางอีเมลและอธิบายการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวและให้เลือกว่าจะอนุญาตให้ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงใหม่หรือไม่

5.6 สิทธิเกี่ยวกับข้อมูลของท่าน

ท่านมีสิทธิเกี่ยวกับข้อมูลของท่านที่อยู่ในความควบคุมดูแลของเรา ดังต่อไปนี้

สิทธิขอเข้าถึงข้อมูลของท่าน

สิทธิขอให้ดำเนินการแก้ไขข้อมูลที่ไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ และทำให้ข้อมูลของท่านเป็นปัจจุบัน

สิทธิขอให้ดำเนินการลบหรือทำลายข้อมูลของท่าน เว้นแต่กรณีต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการเก็บรักษาข้อมูลดังกล่าว

6. ความรับผิดในกรณีที่เกิดข้อผิดพลาดทางเทคนิค

6.1   หากลูกค้ามีปัญหาทางด้านเทคนิค
โปรดติดต่อเราภายในเวลาทำการเพื่อจะได้รับการช่วยเหลือในทันที.

6.2   การบริการช่วยเหลือที่ได้ระบุไว้เป็นดังต่อไปนี้:

7. สิทธิและความรับผิดชอบของลูกค้า
8. เงื่อนไขเพิ่มเติมสำหรับการใช้บริการคอร์สออนไลน์ Subscription

Membership