นโยบายคืนเงิน

การขอเงินคืนสำหรับคอร์สออนไลน์⌄

การขอเงินคืนสำหรับคอร์สออนไลน์ หากท่านเกิดเหตุขัดข้องในการเรียน และมีความประสงค์อยากขอเงินคืน ท่านสามารถแจ้งขอเงินคืนได้ที่ Line:@pandachinese  ภายใน 3 วันหลังจากวันที่ท่านได้ชำระเงินคอร์สออนไลน์ หากเลย 3 วันแล้ว ทาง PandaChinese ขอสงวนสิทธิ์ในการขอเงินคืนค่ะ ทาง PandaChinese จะทำการคืนเงินภายใน 30 วัน  หมายเหตุ: เพื่อความปลอดภัย สำหรับท่านที่สมัครสมาชิกด้วยอีเมล ทางเราขอสงวนสิทธิการขอเงินคืนให้แก่ผู้ที่ได้ทำการยืนยันตัวตน (Email Validation) แล้วเท่านั้นนะคะ 

การขอเงินคืนสำหรับคอร์สออนไลน์ Subscription ⌄

 สำหรับคอร์สออนไลน์แบบ Subscription หากท่านเกิดเหตุขัดข้องในการเรียน และมีความประสงค์อยากขอเงินคืน ท่านสามารถแจ้งขอเงินคืนได้ที่ Line:@pandachinese ภายใน 3 วันหลังจากวันที่ท่านได้ชำระเงินคอร์สออนไลน์ หากเลย 3 วันแล้ว ทาง PandaChinese ขอสงวนสิทธิ์ในการขอเงินคืนค่ะทาง PandaChinese จะทำการคืนเงินภายใน 30 วัน หมายเหตุ: เพื่อความปลอดภัย สำหรับท่านที่สมัครสมาชิกด้วยอีเมล ทางเราขอสงวนสิทธิการขอเงินคืนให้แก่ผู้ที่ได้ทำการยืนยันตัวตน (Email Validation) แล้วเท่านั้นนะคะ

กรณีที่ไม่สามารถคืนเงินได้ ⌄

  • ไม่มีอุปกรณ์ที่เหมาะสม เช่นโทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์ 
  • อินเทอร์เน็ตของตัวเองช้า ทำให้การเรียนไม่ราบรื่น
  • เหตุผลไม่ชอบอาจารย์ผู้สอน เรียนแล้วไม่เข้าใจ ไม่มีเวลาเรียน
Shopping Cart