Panda Chinese

นโยบายความเป็นส่วนตัว
pandachinese.online

1.  การเก็บข้อมูลส่วนบุคคล
2. การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

   การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลตามคำขอให้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลนั้น PandaChinese มีความประสงค์จะให้การดูแลให้ได้มากที่สุดแก่ลูกค้า PandaChinese เคารพความเป็นส่วนตัวและจะไม่ขายให้เช่าหรือแลกเปลี่ยนชื่อรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้ากับองค์กรอื่นๆที่นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในข้อนี้ข้อมูลที่เก็บรวบรวมผ่านเวบไซต์จะช่วย PandaChinese ได้ในกรณีดังต่อไปนี้:

เราจะใช้ความรับผิดชอบของเราในการปกป้องความเป็นส่วนตัวและความลับของข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าอย่างจริงจังเรามีมาตรการคุ้มครองข้อมูลตามมาตรฐานอุตสาหกรรมในการรักษาความลับของข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้ให้ไว้โดยลูกค้าเสมอรวมทั้งในระหว่างการส่งและรับข้อมูลด้วย

3. การแบ่งปันข้อมูล

 การแบ่งปันข้อมูล PandaChinese อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าในกรณีที่มีการร้องขอโดยทนายความและหน่วยงานราชการEdumall จะต้องแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าในกรณีที่เป็นสิ่งจำเป็นต่อการปกป้องสิทธิของลูกค้าเพื่อให้มั่นใจในความปลอดภัยของลูกค้าหรือคนอื่นๆเพื่อตรวจสอบการฉ้อฉลคุกกี้เป็นไฟล์ข้อความขนาดเล็ก (โดยทั่วไปสร้างขึ้นจากตัวอักษรและตัวเลข)ที่วางอยู่ในหน่วยความจำของเบราว์เซอร์หรืออุปกรณ์ของคุณเมื่อคุณเยี่ยมชมเว็บไซต์หรือดูข้อความเราและพันธมิตรใช้คุกกี้เพื่อจดจำข้อมูลของลูกค้าเมื่อคุณเข้าถึงเว็บไซต์เราใช้คุกกี้เพื่อบันทึกID การเข้าสู่ระบบของคุณด้วยเพื่อช่วยให้คุณสะดวกสบายมากขึ้นในระหว่างขั้นตอนการเข้าสู่ระบบของเว็บไซต์เบราว์เซอร์ส่วนมากจะอนุญาตให้ผู้ใช้สามารถปรับแต่งการป้องกันจากการบันทึกของคุกกี้ในคอมพิวเตอร์ได้แต่ก็จะทำให้สูญเสียผลประโยชน์จำนวนมากจากPandaChinese
เราใช้บริการของบุคคลที่สามในการกำกับดูแลผลประโยชน์ของบริษัทสำหรับการทำตามพฤติกรรมของลูกค้าในการเข้าถึงเว็บของเราอย่างไรก็ตามเราไม่มีสิทธิที่จะมีส่วนร่วมในคุกกี้หรือปรับคุกกี้ของพวกเขาข้อมูลที่เรารวบรวมจากบุคคลที่สามจะเป็นแบบไม่ระบุชื่อทั้งหมดและจะถูกใช้ในการปรับปรุงการให้บริการและประสิทธิภาพด้านการตลาดเช่นเดียวกับเว็บไซต์อื่นๆเราจะสังเคราะห์ข้อมูลโดยอัตโนมัติและเก็บไว้ในแฟ้มเก็บประวัติถาวรข้อมูลรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงที่อยู่อินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ภาษาผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตประวัติศาสตร์การเข้าถึงระบบผู้ปฏิบัติการวันที่และข้อมูลอื่นๆเราใช้ข้อมูลนี้เพื่อหาและวิเคราะห์แนวโน้มในการจัดการเว็บไซต์ของเราและการวิจัยพฤติกรรมของลูกค้าเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้

4. เปลี่ยนแปลงหรือลบข้อมูลส่วนบุคคล   

เปลี่ยนแปลงหรือลบข้อมูลส่วนบุคคล หากข้อมูลส่วนบุคคลของคุณมีการเปลี่ยนแปลงหรือคุณไม่ได้ใช้บริการ PandaChinese คุณอาจแก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มหรือลบข้อมูลส่วนบุคคลได้

5. วิธีการติดต่อเรา

 การติดต่อกับหน่วยรวบและจัดการข้อมูลส่วนบุคคล หากคุณมีข้อสงสัยใดๆ ในระบบนโยบายหรือข้อสงสัยใดๆ เกี่ยวกับ PandaChinese
โปรดติดต่อเราภายใต้ข้อมูลต่อไปนี้สำหรับการช่วยเหลือในทันที Line: @pandachinese บางหัวข้อในนโยบายการรักษาความลับของ PandaChineseอาจมีการเปลี่ยนแปลงถ้าเราตัดสินใจที่จะเปลี่ยนวิธีการการเก็บรวบรวมใช้หรือแบ่งปันข้อมูลเราจะทำเป็นธุรกิจขั้นตอนในการแจ้งให้สมาชิกทราบผ่านทางอีเมลและอธิบายการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวและให้เลือกว่าจะอนุญาตให้ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงใหม่หรือไม่

6. สิทธิเกี่ยวกับข้อมูลของท่าน

ท่านมีสิทธิเกี่ยวกับข้อมูลของท่านที่อยู่ในความควบคุมดูแลของเราดังต่อไปนี้

สิทธิขอเข้าถึงข้อมูลของท่าน

สิทธิขอให้ดำเนินการแก้ไขข้อมูลที่ไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์และทำให้ข้อมูลของท่านเป็นปัจจุบัน

สิทธิขอให้ดำเนินการลบหรือทำลายข้อมูลของท่านเว้นแต่กรณีต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการเก็บรักษาข้อมูลดังกล่าว

 7. การรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้ปลอดภัย

เรามุ่งมั่นที่จะปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ของเรา เราดำเนินการตามมาตรการทางเทคนิคและองค์กรที่เหมาะสมเพื่อช่วยปกป้องความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ อย่างไรก็ตาม โปรดทราบว่าไม่มีระบบใดที่มีความปลอดภัยอย่างสมบูรณ์ตลอดไป เราได้ดำเนินการตามนโยบายหลายนโยบายซึ่งรวมถึงนโยบายการใช้นามแฝง นโยบายการเข้ารหัส นโยบายการเข้าถึง และนโยบายการเก็บรักษาเพื่อป้องกันการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาตและการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่จำเป็นในระบบของเรา

รหัสผ่านของคุณปกป้องบัญชีผู้ใช้ของคุณ ดังนั้น เราขอแนะนำให้คุณคุณใช้รหัสผ่านที่คาดเดายากที่เป็นเอกลักษณ์ของบัญชี PandaChinese ของคุณ ไม่แชร์รหัสผ่านกับใคร ให้คุณจำกัดการเข้าถึงคอมพิวเตอร์และโปรแกรมค้นดูของคุณ และให้คุณออกจากระบบหลังจากการใช้บริการของ PandaChinese