ออกเสียงพินอิน Pinyin ชัดภายใน 5 วัน
Join the conversation
Thinnaphat doubletin 7 months ago
老师请问! 我们可以用 “怎么走”吗?
Reply
เหล่าซือจอน 6 months ago
ใช้ได้ครับ 怎么走? ไปยังไง (คำตอบคือตรงไป เลี้ยวซ้าย เลี้ยวขวา)