fbpx

พินอิน| 5 วันออกเสียงภาษาจีนได้

Pinyin หรือ พินอินภาษาจีน คือ การออกเสียงของภาษาจีน จะแบ่งออกเป็น พยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์ 3 ส่วน

คอร์สการออกเสียงพินอิน จะเน้นให้ใช้งานได้จริง และจำง่าย รวมแบบฝึกหัดอีกด้วย เหมาะกับใครที่กำลังอยากเรียนจีนด้วยตัวเอง หรือกำลังจะเริ่มเรียนภาษาจีน

ถ้าทุกคนยอมเสียเวลาวันละ 5- 10 นาที ไม่เกิน 5 วัน ก็สามารถอ่านตัว Pinyin ด้วยตัวเองได้

สู้ๆ นะครับ !

เรียยฟรี ดูได้ที่ >>>

หนังสือเรียนได้ที่ >>>

+1228 enrolled
Open Registration

Course Includes

  • 5 Lessons
  • 12 Topics
  • 7 Quizzes

Responses