Course Content
HSK 5 上
Join the conversation
Pannita Kitticharoensinchai 1 month ago
盖被子 คนไทยพูดว่า ห่มผ้า ค่ะ老师
Reply
เหล่าซือจอน 1 month ago
谢谢
2 years ago
ขออนุญาตนิดนึงนะคะ 晒 แปลว่า ตาก ค่ะ ใช้ตัว ต ค่าา แปลมาตอนแรกตกใจนึดนึงค่ะ
Reply
Deedy Nithiolankul 2 months ago
挣钱和赚钱有什么区别卡老师
เหล่าซือจอน 1 year ago
บางที่แยกภาษาไทย ด กับ ต ไม่ออก 5555 ตาก ตาก ตาก ตาก ตาก คัดก่อน 555