Course Content
HSK 4 上
Join the conversation
เหล่าซือจอน 11 months ago
ในบทนี้มีประมาณ 2-3 คำที่เขียนแล้วไม่ติด เหล่าซือขอเขียนไว้ตรงนี้นะครับ 1. 月亮 2. 太阳
Reply
2 years ago
ชอบ 课文 นี้จังเลยค่ะ เหล่าซือแปลภาษาสวยจัง ส่วนตัวเวลาจำคำศัพท์รู้สึกถ้าเราจำเป็นรูปประโยคไปเลยจะสามารถช่วยให้จำได้ง่ายและเร็วขึ้นมากกว่าจำเป็นคำเดี่ยวๆค่ะ
Reply
Siree Leerungnavarut 11 months ago
เหล่าซือจอน 2 years ago
谢谢 ถูกชมแล้ว เขินๆๆๆ 5555