fbpx
TEST,

ทดสอบ คำศัพท์ HSK 1 (150 คำ)

คำศัพท์ HSK 1 เป็นพื้นฐานภาษาจีน สอบทั้งหมด 150 คำ 

การทดสอบในนี้ อยากให้ทุกคนรู้จักจุดออ่นของตนเอง และเตรียมตัวถูกจุดครับ 

+1742 enrolled
Open Registration

Course Includes

  • 1 Quiz

Responses